Εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης ΝΑ Αττικής

Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση τής Ένωσης Νοτιοανατολικής Αττικής: Η Ένωσή μας καλεί τα μέλη της, να λάβουν μέρος στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει την Τετάρτη
18/04/2018 κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00 στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής  (Βορείου Ηπείρου 50, Γλυφάδα).
 Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας ότι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ.  1005/16/1013162 διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας χορηγείται 4 ήμερη αιμοδοτική άδεια για τους συναδέλφους που δίνουν εθελοντικά αίμα για τις τράπεζες αίματος των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών ενώσεων.
      Η προσφορά σε αίμα είναι προσφορά ζωής για τον συνάνθρωπο.

-O-                                                                               -O-
Πρόεδρος                                                                Γεν. Γραμματέας


ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                                                ΚΑΚΑΒΑΣ Μαρίνος
_