Εκπαίδευση του Π.Κ. Άνδρου στην ορεινή διάσωση (βίντεο)


Στελέχη του Πυροσβεστικού Κλιμακίου εκπαιδεύτηκαν στην ορεινή διάσωση με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές
_