Πότε θα πάρουν την έφαπαξ παροχή του ΤΑΛΣ οι απόστρατοι του Λιμενικού

Η 'Ενωση Απόστρατων Λ.Σ ενημερώνει:

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που αποστρατεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 εως σήμερα ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που μας παρασχέθηκε από την πλευρά του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ. η δικαιούμενη εφάπαξ παροχή από το Τ.Α.Λ.Σ θα καταβληθεί στους δικαιούχους και κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής :
Α. Για τους πρώτους σαράντα (40) το Δ.Σ του Τ.Α.Λ.Σ θα συνεδριάσει την 1η εβδομάδα Μαίου 2018 ώστε να λάβει  σχετική απόφαση και αμέσως μετά το ταμείο θα προβεί στην εκταμίευση του οφειλόμενου ποσού.
Β. Ίδια διαδικασία θα ακολουθεί κάθε επόμενη εβδομάδα ανά σαράντα (40) εως την εξάντληση του πίνακα δικαιούχων.

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Λ.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας                                           Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Σαϊτάκης                                     Βασίλειος   Μανωλάκος
Πλοίαρχος Λ.Σ. ε.α.                                        Πλοίαρχος Λ.Σ. ε.α.
_