26 Απριλίου 1926: Σχηματίζεται το ''Πυροσβεστικό Σώμαν''

Σαν σήμερα το 1926, με Διάταγμα, διαλύθηκε ο Λόχος Πυροσβεστών και σχηματίστηκε το «Πυροσβεστικόν Σώμα», εντελώς ανεξάρτητο από το λοιπό Στράτευμα, με ξεχωριστή Διοίκηση υπαγόμενο απευθείας στις διαταγές του Υπουργείου Στρατιωτικών.

από το Facebook του Πυροσβεστικού Σώματος

_