Παράταση λήψης αδειών 2014-15 στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

Λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών παρατείνεται η χορήγηση λήψης κανονικων αδειών 2014-2015 μεχρι 31-12-2018 στο στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

cgpress2015.blogspot.gr
_