''Πότε θα δημοσιευθεί η προκήρυξη 199 Λιμενοφυλάκων;''

Τι ζητούν οι ''Αναμένοντες'' από τον Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Νεκτάριο Σαντορινό και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος;


Το σχετικό κείμενο:

 Απευθυνόμενος στον κ. Υπουργό Παναγιώτη Κουρουμπλή, κ. Υφυπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό και κ. Αρχηγό Σταμάτιο Ράπτη  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να επισπεύσετε τις διαδικασίες του νέου διαγωνισμού.

 

 Σωστό και δικαιότερο θα ήταν το όριο ηλικίας να τροποποιηθεί στα 27 -28 έτη, δηλαδή γεννηθέντες από 1-1-1991 ή 1-1-1990 (βλέπε προκήρυξη ΛΦ 2015), λόγω του ότι έχει να βγει από το 2011 όλων των κατηγοριών (Μοριοδότηση 100%) και  καθυστερεί μέχρι και σήμερα η έκδοση του Διαγωνισμού, επειδή κάνατε πρόσληψη όλων των υπολειπόμενων Επιλαχόντων.

Η ΜΘ' εκπαιδευτική σειρά ΛΦ (διαγωνισμού ΛΦ 2015) θα αποφοιτήσει περίπου στα τέλη Μαΐου.

 

 

(Βλέπε προκήρυξη ΛΦ 2008 - όριο ηλικίας 29 ετών).


 

Σύμφωνα με:

1. τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3079/02 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 3569/07 (Α΄122).

2.  την  αριθ. 1211.2/18/07/25-9-07 Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ «Κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» (Β΄ 1958) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. 1211.2/ 07/ 08/ 28-7-2008 Απόφαση ΥΕΝΑΝΠ (Β΄ 1507).

 

  Το μόνο που ζητάμε είναι να ανακοινωθεί επιτέλους η προκήρυξη με τροποποιημένο το όριο ηλικίας στα 27 28 έτη (βλέπε προκήρυξη ΛΦ 2015) και σύμφωνα με τις τροποποιημένες διατάξεις του Διαγωνισμού ΛΦ 2008, να ισχύουν και στο Διαγωνισμό 199 Δοκίμων ΛΦ 2018.

 

 Παρακαλώ να κρατήσετε τον λόγο σας κ. Υπουργέ και κ. Υφυπουργέ και για το 2018 για να δώσετε και σε εμάς μία ευκαιρία να συμμετάσχουμε.

 

 

                                                                                                   

                                                                                      Ευχαριστούμε, εκ των προτέρων                                                                                                        ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΕΣ 

 


_