Οι νέοι πτυχιούχοι του ... screening


Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της 

Αστυνομικής Ακαδημίας ανακοινώνεται ότι την 09-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε συνολικά δέκα έξι (16) Αστυνομικούς, οι οποίοι προέρχονται από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδος και συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, «Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων», στον Ειδικό Στόχο «Σύνορα», Εθνικό Στόχο «Κεκτημένο της Ένωσης» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020, με τίτλο: «Εκπαίδευση Αστυνομικού Προσωπικού στην Ταυτοποίηση Υπηκοότητας (screening)» διάρκειας πέντε (05) ημερών.
Οι ανωτέρω αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 05-03-2018 έως 09-03-2018, από Εμπειρογνώμονες Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιώτες καθηγητές.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευομένων στην ταυτοποίηση υπηκοότητας (screening) αλλά και για τη γενικότερη ενημέρωση τους, σε θέματα που σχετίζονται με αυτή, για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.
Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης ήταν σε θεωρητικό επίπεδο η αναγνώριση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης από τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής στα σύνορα, η ανάπτυξη θεμάτων παράνομης προώθησης μεταναστών ως αποτέλεσμα της δράσης οργανωμένων κυκλωμάτων, γενικά εισαγωγικά θέματα για την ταυτοποίηση της υπηκοότητας,  δομή συνέντευξης – προετοιμασία, επικοινωνία, διαχείριση συναισθημάτων – πρακτική εξάσκηση, γενικές αρχές διαχείρισης ευπαθών ομάδων κατά την λήψη συνέντευξης, εμπλεκόμενα άτομα – φόρμα ταυτοποίησης, διαχείριση πληροφοριών, συνεργασία με άλλους φορείς, υγιεινή και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, σε πρακτικό επίπεδο δε η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων.
Η εκπαίδευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις.
Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες αστυνομικούς απένειμε ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Διευθυντής Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ, ο οποίος τους ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία.
imerisia-ver.gr
_