''Να επεκταθεί και στους συναδέλφους που αποσπώνται με την Frontex το 60%''


Του Ιωάννη Πεχλιβανάκη, Αντιπροσώπου της ΠΟΑΣΥ και μέλους της ΑΣΠΑ

Πολύ καλή η πρωτοβουλία για την κατάθεση του 60% του υπομνήματος στους αποσπασμένους απλά θα έπρεπε θεωρώ να επεκταθεί και στους συναδέλφους που αποσπώνται και με το πρόγραμμα frontex. .

 Όχι μόνο με το πρόγραμμα Ασπίδα..

Αυτοί οι συνάδελφοι που πηγαίνουν με το πρόγραμμα της frontex Εκτός του ότι αργεί πολύ παραπάνω η εκκαθάριση τους επιπλέον έχουν και τις εισφορές υπερ ταμείων Αστυνομίας.
Ως εκ τούτου για λόγους ισονομίας το λιγότερο θα πρέπει το μέτρο του 60% της προκαταβολής να επεκταθεί και στους συναδέλφους του προγράμματος frontex..


 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΑΣΥ ΜΕΛΟΣ ΑΣΠΑ


_