Η ΕΠΑΥΠΣ στο Ευρωπαϊκό Forum Πολιτικής Προστασίας 2018 (EU Civil Protection Forum 2018)

 
Στο Ευρωπαϊκό Forum Πολιτικής Προστασίας 2018, που διεξήχθη στις Βρυξέλλες το διήμερο 5-6 Μαρτίου, συμμετείχε η Ένωση Πτυχιούχων ΠΣ, δια του Προέδρου της. Στο περιθώριο και επ’ ευκαιρία του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ανθρωπιστικ
ής Βοήθειας & Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστο Στυλιανίδη, στη διάρκεια της οποίας ανταλλάχθηκαν απόψεις σε ζητήματα διαχείρισης καταστροφών σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, επί τη βάσει του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και της πρόσφατης νομοθετικής πρότασης “rescEU”, ενώ επίσης υπήρξε ενημερωτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (E.R.C.C.).


_