Η Ενωση Απόστρατων Αξιωματικών Λ.Σ στον Αρχηγό

Ε.Α.Α.Λ.Σ: Παρέμβαση – Αποτελέσματα συνάντησης με Αρχηγό ΛΣ
Στο περιθώριο στης συνάντησης μας με τον Υπουργό Ναυτιλίας επισκεφθήκαμε τον κ. Αρχηγό ΛΣ Αντιναύαρχο ΛΣ ΡΑΠΤΗ Σταμάτη.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε παρουσία των δύο Υπαρχηγών κ.κ. ΚΛΙΑΡΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Αντιναυάρχων ΛΣ, ως θεσμικοί εκπρόσωποι των σε αφυπηρέτηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛΑΚΤ, θέσαμε υπόψη του τα θέματα που μας απασχολούν καθώς τις θέσεις, απόψεις και τα αιτήματα μας.

Συγκεκριμένα :

α. Ζητήσαμε την ενεργή συμμετοχή του κ. Αρχηγού,ως εποπτεύοντος του ΤΑΛΣ,για τη Νομοθετική τακτοποίηση της εκκρεμότητας αναφορικά με το ΤΑΛΣ (νέος τρόπος υπολογισμού, εισφορών) ώστε απρόσκοπτα πλέον να καταβληθεί το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα από το ταμείο σε όσους αποστρατεύθηκαν 01/01/2017 και εντεύθεν.

β. Ζητήσαμε την συναίνεση και στήριξη του για την τροποποίηση της Υπουργικής απόφασης του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Προσωπικού (ΛΑΠ) ώστε να συμμετέχουν σε αυτόν και τα εν αποστρατεία στελέχη ΛΣ με τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Εξάλλου τα σημερινά εν αποστρατεία στελέχη από συστάσεως του λογαριασμού ήταν συνδικαιούχοι αφού κατέβαλλαν τις ανάλογες και μέχρι την αποστρατεία τους εισφορές. Η πρόταση μας θα ενισχύσει περαιτέρω τα αποθεματικά του Λογαριασμού.

γ. Ζητήσαμε την από την πλευρά του ανάληψη πρωτοβουλιών για τη χορήγηση των δικαιούμενων ξιφών στους εν αποστρατεία συναδέλφους αξιωματικούς Λ.Σ. προερχόμενους εξ Υπαξ. που δυστυχώς (με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας) στερήθηκαν ως την ελάχιστη ηθική ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφεραν ως Αξιωματικοί ΛΣ.

δ. Ζητήσαμε την ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη στο δίκαιο αίτημα για την επαναφορά του ισχυόντων αναφορικά με τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις των αποστράτων.

ε. Ζητήσαμε την διάθεση χώρου στο Κεντρικό Κτίριο του Υπουργείου προκειμένου διευκολύνεται η επικοινωνία με τις Υπηρεσίες για την επίλυση καθημερινών απλών προβλημάτων των μελών της Ένωσης αλλά κυρίως για την στήριξη των δεσμών των εν αποστρατεία και εν ενεργεία μελών της οικογένειας του Λ.Σ.

Για όλα τα ως άνω αιτήματα,δεσμεύθηκε την στήριξη του με την ανάληψη άμεσων από την πλευρά του πρωτοβουλιών έως την οριστική επίλυση τους.

Τέλος δηλώσαμε την αμέριστη στήριξη μας στις διεκδικήσεις και ανάγκες των εν ενεργεία στελεχών του ΛΣ. που σήμερα εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις σημαντικές ελείψεις τόσο σε στελεχιακό δυναμικό όσο σε μέσα και εξοπλισμό.

Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΛΣ διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους  ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε με επάρκεια στην εντολή που μας έδωσαν για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων τους.

                                                      Για το ΔΣ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Βασίλειος                                           ΣΑΙΤΑΚΗΣ Δημήτριος

_