Προκαλεί η ανακοίνωση τής ΠΟΑΣΥ -του Πασχάλη Ευθυμιάδη

Δημοσιεύουμε σχόλιο τού Πασχάλη Ευθυμιάδη αναφορικά με την ανακοίνωση τής ΠΟΑΣΥ με τίτλο "Τα γκέτο του χρήματος": Λυπηρό το θέαμα της σύγχυσης και της απομόνωσης που έχετε
περιέλθει !
Δυστυχώς η διοίκηση της ομοσπονδίας "ΠΟΑΣΥ" του κορυφαίου συνδικαλιστικού οργάνου που προέρχεται από την ένωση Αθηνών και γνωστής παράταξης , εξέδωσε ανακοίνωση και προκαλεί την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων της Θεσσαλονίκης , εξού και γνωστοί συνδικαλιστές δεν την ανεβάζουν , πιστεύουμε να μην την επικροτούν κιόλας.
_