Θεωρείται έκτακτη Υπηρεσιακή ανάγκη; - του Κανέλλου Νικολάου

Με το Π.Δ. 173/2013 τροποποιήθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 384/2001 «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» και αντικαθίσταται ως εξής: « Η υπηρεσία
ανακοινώνεται, υποχρεωτικά, σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα μέχρι την 14.00 ώρα κάθε Παρασκευής και καλύπτει όλες τις ημέρες της εβδομάδας ήτοι από την 06.00 ώρα της επόμενης μέχρι την 06.00 ώρα της μεθεπόμενης Δευτέρας, δυνάμενη πάντως να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον σοβαρές ή επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν».
                  Ελάχιστες είναι οι δυνατότητες στους διοικούντες των Υπηρεσιών για να μπορέσουν  να εφαρμόσουν τα προαναφερόμενα.        
 Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη δύναμης και οι φορτικές πιέσεις των προϊστάμενων Υπηρεσιών  που δέχονται για διάθεση αστυνομικών στα αλόγιστα μέτρα φύλαξης, διαφόρων ακινήτων στόχων, που προστίθενται  καθημερινώς.
                  Παρόλα αυτά με αρκετές υποχωρήσεις, με κατανόηση  και το φιλότιμο των συναδέλφων μας , στις περισσότερες Υπηρεσίες  ανακοινώνεται η διάταξη υπηρεσίας  την Παρασκευή για την επόμενη εβδομάδα. Στις περισσότερες Υπηρεσίες και ιδίως  στα   Τμήματα Ασφαλείας αυτό δεν είναι εφικτό. Στην καλύτερη των περιπτώσεων την Παρασκευή ανακοινώνεται  η υπηρεσία για τις επόμενες τρεις ημέρες.
      Αυτή τη δύσκολη κατάσταση, στην οποία βρίσκονται οι κ.κ Διοικητές απέναντι στους υφιστάμενους συνεργάτες τους,  επιδεινώνουν τα μέτρα τάξης και ασφαλείας που διατάσσονται το απόγευμα του Σαββάτου ή της Κυριακής.
       Πολλά όμως από αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να υπαχθούν σε έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες. Κανείς δεν μπορεί να βαφτίζει  ως έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη την επίσημη επίσκεψη  ξένου   Προέδρου Δημοκρατίας στη χώρα μας.
       Οι επισκέψεις αυτές είναι επίσημες, έχουν αποφασιστεί πολλές  ημέρες πριν την άφιξη των επισήμων και έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί για τις ημέρες παραμονής τους  σε όλες τις άμεσες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.
        Δυστυχώς,  μία ημέρα  πριν την άφιξη των επισήμων  θα το μάθουν τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Ασφαλείας,  τότε που  θα διαταχθούν να διαθέσουν δυνάμεις για την κάλυψη των μέτρων.

       Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει άμεσα. Οι υπεύθυνοι ας οργανωθούν και ας διατάσσουν τα μέτρα τότε που προβλέπεται. Υπάρχει ιδιωτική και οικογενειακή ζωή εκτός της Υπηρεσιακής. Πρέπει να το καταλάβουν και να το σεβαστούν. Θα αναμένουμε τις διορθωτικές κινήσεις τους,  στις οποίες είμαστε σίγουροι ότι θα προβούν. Ας μη μας διαψεύσουν. 

Κανέλλος Νικολάου
Γενικός Γραμματέας Ένωσης Αξιωματικών Αττικής

_