Ο διαχωρισμός του επαγγέλματος ανά φύλο - του Γιάννη Σταμούλη

Δημοσιεύουμε κείμενο τού προέδρου τής ΕΑΠΣ, Γιάννη Σταμούλη, από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook: Στον απόηχο των εορτασμών για την ημέρα της γυναίκας,ιδιαίτερα σημαντικά
είναι τα στοιχεία που δίνει η Ε.Ε. Σύμφωνα με αυτά οι γυναίκες υπερτερούν σε αριθμό στα επαγγέλματα προσωπικής φροντίδας, καθαρισμού και διδασκαλίας και συγκεκριμένα στα πλέον συνηθισμένα 20 επαγγέλματα που καλύπτουν το 76% των απασχολουμένων στην ΕΕ, η υψηλότερη εκπροσώπηση των γυναικών στην ΕΕ το 2016 καταγράφεται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με προσωπική φροντίδα (89%), καθαριστές (84%), υπάλληλοι γραφείου (80%), τεχνικοί υγείας (78%) και εκπαιδευτικοί (71%).
Οι άντρες υπερτερούν σε αριθμό στα επαγγέλματα: κατασκευές (97%), οδηγοί - μεταφορές (96%), επεξεργασία μετάλλου (96%), τεχνικοί - μηχανικοί (83%)._