Τί ζήτησαν οι Αξιωματικοί Αττικής από τον ΓΑΔΑ και ποιες απαντήσεις έλαβαν

Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση των Αξιωματικών Αττικής, ύστερα από τη συνάντηση αντιπροσωπεία τους με τον Αττικάρχη: Στις 29 Μαρτίου, το προεδρείο της Ένωσής μας και ο
Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α, κ. Κατσιαμάκας Ιωάννης, συναντήθηκαν με τον Γ.Α.Δ.Α , Υποστράτηγο κ. Παπαζαφείρη Χρήστο, προκειμένου να του εκθέσουν το πρόβλημα  των συνεχιζόμενων - καθημερινών μέτρων τάξης στα οποία διατίθενται οι κ.κ. Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων. Μέτρα τάξης εκτός περιοχής αρμοδιότητας των Τμημάτων τους, καθιστώντας τους έτσι επισκέπτες αυτών, αντί να ασκούν ουσιαστική διοίκηση, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους,  που απορρέουν από τους κανονισμούς του Σώματος.
Επίσης επισημάναμε ιδιαιτέρως, την θεσμική βαθμολογική υποτίμηση που υφίστανται Αστυνομικοί Διευθυντές και Υποδιευθυντές, που διατίθενται σε διατεταγμένη υπηρεσία, επί της ουσίας, φύλαξης ευπαθών στόχων σε κυλιόμενη βάρδια ως σκοποί, ασχέτως αν αυτοί  «βαφτίζονται ως επικεφαλής» από τις διαταγές.
         Ο κ. Γενικός κατανόησε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα μέτρα που διατίθενται οι κ.κ. Διοικητές των Τμημάτων και δεσμεύτηκε ότι θα προσπαθήσει για την ορθολογικότερη διάθεση καθώς και για την επαναξιολόγηση των μέτρων.
         Για δε την τελευταία διαταγή, σχετικά με τη φύλαξη των ευπαθών στόχων,  εξέφρασε ότι δεν έγινε με κανένα σκοπό υποτίμησης των Αξιωματικών,  αλλά λόγω των εξελίξεων και της επικαιρότητας το μέτρο αυτό είναι προσωρινό και σύντομα θα σταματήσει.
Ως Αξιωματικοί γνωρίζουμε τα  προβλήματα και τα βιώνουμε καθημερινά, παλεύοντας για την επίλυση αυτών που ανήκουν στην αρμοδιότητά μας και προωθώντας προτάσεις προς την ηγεσία για τα προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης από αυτήν. Ο αγώνας  συνεχίζεται για καλύτερες και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας των συναδέλφων, σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας.  


ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ


Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ
_