Ένωση Αθηνών: Ποιοι έχουν δικαίωμα στην παράταση χορήγησης κανονικής άδειας και ποιοι όχι

Αναδημοσιεύουμε από το Facebook της Ένωσης Αθηνών ανάρτηση αναφορικά με την παράταση κανονικής άδειας: Η Ένωση Αθηνών ενημερώνει τα μέλη της ότι η κανονική άδεια του έτους 2017
ΔΕΝ θα παραταθεί. Εξαιρείται το προσωπικό που διατίθεται για την ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών (Β. & Ν. Αιγαίου) και οι περιοχές του Έβρου με δαπάνες, στο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών, όπου τυχόν δικαιούμενες ημέρες κανονικής άδειας έτους 2017 θα δύνανται να διανυθούν από 16-04-2018 έως 31-05-2018.
_