Στον Ταξίαρχο αντιπροσωπεία της ΄Ενωσης Πειραιά


Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί του Πειραιά εξέθεσε στον Ταξίαρχο, προϊστάμενο της Διεύθυνσης, αντιπροσωπεία της τοπικής Ένωσης: Σήμερα 02 Μαρτίου 2018 το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, συναντήθηκε με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, Ταξίαρχο κ. Γεώργιο ΠΑΠΠΑ όπου τέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αστυνομικό προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:


Τη μη τήρηση των διατάξεων σχετικά με τους κανόνες υγιεινής, μέτρα ασφαλείας και γενικότερα τις συνθήκες εργασίας στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης.
Τη μη χορήγηση των οφειλομένων Ημερήσιων Αναπαύσεων στο Προσωπικό και την σταδιακή αύξηση τους.
Την τεράστια έλλειψη προσωπικού και ταυτόχρονα τις συνεχείς διαταγές για μέτρα τάξης, συνοδείες, διάθεση προσωπικού σε εκδηλώσεις, δικαστήρια κλπ., καθώς επίσης και της πληθώρας αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσεων και διαθέσεων του προσωπικού, σε υπηρεσίες εκτός διεύθυνσης.
Την φύλαξη ευπαθών στόχων και την καταστρατήγηση του Π.Δ 141/1991.
Τη μη τήρηση των διατάξεων του Π.Δ 394/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 173/2013. Μη ανακοίνωση της υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση.
Την επαναδραστηριοποίηση του θεσμού της αμειβόμενης πεζής περιπολίας για όποιον επιθυμεί.
Θίξαμε την ακαταλληλότητα των υπηρεσιακών οχημάτων, που έχει σαν αποτέλεσμα την επικινδυνότητα για το προσωπικό, αλλά και τους πολίτες, αφού τα περισσότερα είναι παλιά και καταπονημένα. Απαιτήσαμε οι συνάδελφοι,  να διατάζονται διενεργούν υπηρεσίες μόνο με ασφαλή και κατάλληλα ΙΧΕ υπηρεσιακά οχήματα.

                Επίσης προτείναμε, σε περίπτωση διαταγής για νέα επιχειρησιακά μέτρα να προβλέπεται η εξοικονόμηση δυνάμεων, έτσι ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους αλλά και να μην καταστρατηγούνται τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων.

                Τονίσαμε ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τους συναδέλφους να έχουν ξεπεράσει τα όρια τους τόσο σε ψυχικό όσο και σωματικό επίπεδο.

                Ο κ. Ταξίαρχος  άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα προβλήματα και δεσμεύτηκε να δώσει τις δέουσες εντολές – οδηγίες προς τους Διοικητές των υφιστάμενων Υπηρεσιών για την επίλυσή τους, τονίζοντας την μεγάλη έλλειψη προσωπικού, τις αποσπάσεις και τον υπέρογκο αριθμό μέτρων που διατάζονται. Παράλληλα δήλωσε ότι θα εξετάσει την τήρηση των προβλεπόμενων για τον προγραμματισμό αδειών του αστυνομικού προσωπικού, κυρίως  για όσους υπηρετούν στα νησιά της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.27/1986

                Καταστήσαμε δε σαφές, ότι ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά θα παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων και ευελπιστούμε ότι εκτός από την  σύντομη επίλυση των προβλημάτων, το ενδιαφέρον που αποκομίσαμε από  το καλό κλίμα της πρώτης συνάντησης θα συνεχιστεί και στο μέλλον.  

                Τέλος γνωστοποιούμε ότι η Ένωσή μας θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες, με αποστολή εγγράφων και συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες, τοπικούς βουλευτές, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με δράσεις και αντιδράσεις, έτσι ώστε να αντιληφθούν άπαντες την σοβαρότητα της κατάστασης από τα ανωτέρω  προβλήματα και ειδικά της πρωτοφανούς έλλειψης δύναμης των υπηρεσιών, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για τους συναδέλφους μας.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΟΤΣΟΣ                                    ΜΑΛΛΑΧΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
_