'Ενωση Κεφαλονιάς- Ιθάκης: 'Οχι άλλη μείωση προσωπικού

Συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλονιάς κ. Μαζαρακιώτη Χρήστο πραγματοποίησε  η ένωση μας. 


Συζητήθηκαν υπηρεσιακά θέματα με γνώμονα  όπως πάντα για την ομαλή και αρμονική λειτουργία των υπηρεσιών, λαμβανομένου υπόψη    υπηρεσιακών   αλλά  και ιδίως  των κοινωνικών κριτηρίων . Μείζον θέμα και για φέτος είναι η στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών . 
Άλλη μια τουριστική περίοδος  η τοπική αστυνομία καλείται να καλύψει εκτεταμένες υπηρεσιακές ανάγκες ( Αεροδρόμιο , ενίσχυση κυρίως περιφερειακών τμημάτων , περιπολίες κ.α)  με αρκετά ελαττωμένο προσωπικό.( μειωμένη 30%-35% η παρούσα δύναμη από την προβλεπόμενη οργανική) . 
Και η ένωση μας θα ζητήσει να ενισχυθεί η αστυνομία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την τουριστική σεζόν ,ώστε να καλυφτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες από ενισχυτικές δυνάμεις και όχι από την ελαστικότητα και την εξάντληση του εναπομείναντος τοπικού αστυνομικού προσωπικού,  θέμα το οποίο η ένωση μας θα παρακολουθήσει επισταμένως . Προβλέπεται μάλιστα και άλλη μείωση του προσωπικού των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών με τις φεΟχι άλλη μείωση προσωπικούτεινές  μεταθέσεις . Σίγουρα το 2018 δεν θα είναι 2017.
                      
                          Αργοστόλι 06/03/2018
              Ο πρόεδρος                                                               ο Γραμματέας
      Γρηγοροπουλος Κων/νος                                             Πασχάκης Δημήτριος
_