Περί της εκπαίδευσης των αστυνομικών υπαλλήλων - κείμενο αστυνομικού

Δημοσιεύουμε κείμενο αστυνομικού - αναγνώστη του bloko.gr: Μελετώντας τις ανακοινώσεις του συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ που έλαβε χώρα στην Ερέτρια Ευβοίας για το έτος 2018, αξίζει να
αναφερθούν τα ακόλουθα σχετικά με την εκπαίδευση-επιμόρφωση των αστυνομικών:

Όσον αφορά το θέμα της αναμόρφωσης της αστυνομικής εκπαίδευσης, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Πως είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για αναμόρφωση, από τη στιγμή που δεν εφαρμόζεται ο ήδη ψηφισμένος από το κράτος Νόμος 4058/2012 (άρθρο 25 παρ. 4), σύμφωνα με  τον οποίο η Σχολή Αστυφυλάκων αντιστοιχίζεται στο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όσον αφορά το θέμα των πτυχιούχων αστυνομικών, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Πως είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για επιβράβευση των πτυχιούχων αστυνομικών (βαθμολογική-μισθολογική προαγωγή) από τη στιγμή που η ίδια η πολιτεία καταρράκωσε με το Νόμο 3686/2008 την επιπρόσθετη προσπάθεια επιμόρφωσής τους.

Όσον αφορά το θέμα των προερχόμενων από το Τ.Ε.Μ.Α. αξιωματικών, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Πως είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για αξιωματικούς των Τ.Ε.Μ.Α. από τη στιγμή που το νέο μισθολόγιο τους κατατάσσει στη Β΄ κατηγορία, θέτοντάς τους με αυτό τον τρόπο σε δεύτερη μισθολογική και εκπαιδευτική βαθμίδα σε σχέση με τους προερχόμενους από τη Σ.Α.Ε.Α. αξιωματικούς.


Όσον αφορά το θέμα των προερχόμενων από τη σχολή αρχιφυλάκων βαθμοφόρων, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Πως είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για σχολή αρχιφυλάκων από τη στιγμή που οι εν λόγω βαθμοφόροι παρακολουθούν μόνο δύο εβδομάδων σεμινάριο. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως όλες οι εκπαιδευτικές σχολές ανά τον κόσμο υπόκειται από ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε κάποιες διδακτικές μονάδες.


Όσον αφορά το θέμα των προερχόμενων αξιωματικών από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Πως είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για αντιστοιχία αυτής της σχολής με μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όταν κάποιος γνώστης των εκπαιδευτικών θεμάτων παρατηρεί ότι, η συγκεκριμένη σχολή δεν έχει το πρόγραμμα σπουδών και τις διδακτικές μονάδες που απαιτούνται για να αντιστοιχεί σε αυτή τη μεταπτυχιακή βαθμίδα.

Όσον αφορά το θέμα της επιμόρφωσης των αστυνομικών εντός του σώματος, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: Πως είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για επιμόρφωση από τη στιγμή που δεν δίνεται η δυνατότητα ισότιμης και καθολικής πρόσβασης σε σεμινάρια και ημερίδες. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε αστυνομικούς των κεντρικών υπηρεσιών, ενώ το προσωπικό των υφιστάμενων υπηρεσιών  δεν ενημερώνεται συνήθως για επιμορφωτικά σεμινάρια ή ημερίδες. Επίσης παρατηρείται το γεγονός ότι, στις διάφορες ημερίδες ή σεμινάρια που πραγματοποιούνται δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής μόνο σε αξιωματικούς παρόλο που υπάρχει κατώτερο αστυνομικό προσωπικό με περισσότερα αντικειμενικά προσόντα συμμετοχής.

Τέλος, θα ήταν άδικο να μην αναφερθεί το γεγονός που παρατηρείται εντός της ΕΛ.ΑΣ και το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα άλλο σώμα. Το γεγονός αυτό είναι οι τρείς κατηγορίες αξιωματικών με διαφορετική κατοχή οργανικής θέσης η καθεμία, τρείς κατηγορίες αρχιφυλάκων με διαφορετική κατοχή οργανικής θέσης η καθεμία, δύο κατηγορίες ανθυπαστυνόμων που θα προκύψουν με διαφορετική κατοχή οργανικής θέσης η καθεμία κ.α. Η ύπαρξη πολλών βαθμών δημιουργεί λειτουργική δυσχέρεια και ανομοιομορφία εκτός αν το «διαίρει και βασίλευε» είναι πιο βοηθητικό.
_