Οι προτάσεις της Ένωσης Αθηνών στο 28ο Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ

Η ομιλία μου  στο 28ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ, ήταν βασισμένη στις προτάσεις που κατατέθηκαν στο Προεδρείο από εμένα, καθώς και από τον Α’ Αντιπρόεδρο Γρηγόρη Χρυσάφη. Για
την ενημέρωση των συναδέλφων θα αναφέρω επιγραμματικά τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκα στην ομιλία μου:
1)         Να μας ανακοινωθεί επιτέλους ο ακριβής αριθμός των αποσπασμένων από Υπηρεσίες της Αττικής προς Νομούς της Περιφέρειας.
2)         Τι προτίθεται να κάνει το Αρχηγείο με τις 4500 κενές οργανικές θέσεις στη ΓΑΔΑ.
3)         Στο μείζον θέμα των πλειστηριασμών οφείλει η Ηγεσία να δώσει σαφείς εντολές προς τους επικεφαλής των δυνάμεων ώστε να μην κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των Αστυνομικών.
4)         Άμεση κατάργηση όλων των σταθερών φυλάξεων που δεν προβλέπονται στις διατάξεις.
5)         Επανεξέταση των μέτρων τάξης στις αθλητικές εκδηλώσεις με στόχο να σταματήσει η κατασπατάληση δυνάμεων αλλά και να μειωθούν οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι συνάδελφοι.
6)         Τήρηση εβδομαδιαίας υπηρεσίας και ωραρίου εργασίας. Να αναφέρονται ρητά ποιες είναι οι υπηρεσιακές ανάγκες που επιτρέπουν την αλλαγή υπηρεσίας ώστε να πάψει πια το φαινόμενο να «βαπτίζονται» όλες οι αλλαγές  υπηρεσιακές ανάγκες. Επίσης να προβλεφθεί σαφής πειθαρχική ευθύνη για τους διοικητές των Υπηρεσιών που δεν εκδίδουν εβδομαδιαία υπηρεσία, που δεν τηρούν το ωράριο εργασίας και προβαίνουν σε αδικαιολόγητες αλλαγές.
 Προτάσεις για τροποποίηση στον Κώδικα Μεταθέσεων:
1)         Κατάργηση της διάταξης που δεν επιτρέπει σε   νεοεξερχόμενους όλων των βαθμίδων να τοποθετηθούν στη  Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων (Δ.Α.Ε.Α.) και στη Δ/νση  Μεταγωγών Δικαστηρίων (ΔΙ.ΜΕ.Δ.Α.)
2)         Να προβλεφθούν αντικειμενικά κριτήρια ακόμα και για τις μεταθέσεις εντός Διεύθυνσης.
3)         Επανεξέταση του τρόπου αποσπάσεων και προσωρινών μετακινήσεων εντός κι εκτός Διεύθυνσης (για αεροδρόμια ή και για νησιά λόγω μεταναστευτικού) με σκοπό να πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο να αποσπώνται συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι.
4)         Όταν ο τόπος γέννησης είναι στο εξωτερικό να γίνεται αλλαγή τόπου συμφερόντων με βάση τον τόπο πολιτογράφησης ή εγγραφής στα δημοτολόγια του ιδίου ή της συζύγου του ή του πλησιέστερου προς αυτόν τόπον της αυτής περιοχής μετάθεσης. Υπάρχουν συνάδελφοι που είτε οι ίδιοι είτε η σύζυγός τους δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις υπόλοιπες περιπτώσεις για αλλαγή τόπου συμφερόντων.
5)         Πλήρη εφαρμογή του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και στην Αστυνομία ώστε να παρέχεται το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση ακύρωσης, τροποποίησης ή αναστολής και στην απόσπαση αλλά και στην προσωρινή μετακίνηση και όχι μόνο στη μετάθεση όπως ισχύει μέχρι τώρα.
6)         Αιτήματα αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης να εξετάζονται από Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο. Είναι παγκόσμια αστυνομική πατέντα το ίδιο όργανο που αποφασίζει τη μετάθεση ή την απόσπαση να εξετάζει και την προσφυγή του ενδιαφερόμενου.

Όλα τα ανωτέρω θέματα έχουν συζητηθεί πολλές φορές σε Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσής μας και αποτελούν διαχρονικές μας θέσεις. Περιμένουμε τόσο από την Π.Ο.ΑΣ.Υ., όσο και από τη Ηγεσία του Σώματος να μην ασχοληθούν επιφανειακά με τα ζητήματα, αλλά να μπουν στην ουσία γιατί η Υπηρεσίες των Αθηνών είναι πραγματικά υπό διάλυση.

Του Πάκου Δημοσθένη
Προέδρου Ε.ΑΣ.Υ.Α.

το κείμενο δημοσιεύεται στην εφημερίδα της
Ένωσης Αθηνών
_