Δυναμική παρουσία της 'Ενωσης Αθηνών στο 28ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ


Στο 28ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που πραγματοποιήθηκε στην Ερέτρια την 7 & 8 Μαρτίου 2018, έλαβαν μέρος εκλεγμένοι αντιπρόσωποι απ' όλη τη χώρα.


Η Ένωση Αθηνών μετέφερε τα προβλήματα των Υπηρεσιών της Αθήνας και απαίτησε λύσεις, παρουσία Πολιτικής - Φυσικής Ηγεσίας - Κομμάτων κλπ Φορέων.

_