Δείτε τις θέσεις των Αξιωματικών για το 2018

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τής ΠΟΑΣΥ: Σας κοινοποιούμε, την πλήρωση του πίνακα θέσεων Αξιωματικών όπως αυτός καταρτίστηκε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων
Ανωτέρων, προς κάλυψη των κενών κατά βαθμό οργανικών θέσεων, κατά τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2018 με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) άρθρο 13 Π.Δ. 100/2003.
ΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 2018

301-4-13a
301-4-13b
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
_