Παράταση για τη χορήγηση των αδειών του 2017 ζητά η ΠΟΑΣΥ

Παράταση για τη χορήγηση των κανονικών αδειών του 2017 ζητά η ΠΟΑΣΥ με έγγραφό της προς τον Αρχηγό: Κατόπιν πολλαπλών οχλήσεων, αποδέκτης των οποίων έγινε η Ομοσπονδία
μας, επιθυμούμε την έκδοση σχετικής διαταγής για την παράταση του χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2017 πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που ισχύει. Οι λόγοι που επιβάλλουν αυτήν την παράταση είναι η αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, οι πολλαπλές δημόσιες συναθροίσεις – συγκεντρώσεις ανά την επικράτεια, η κυοφορούμενη αθλητική και κοινωνική βία με απρόβλεπτες μάλιστα εξελίξεις, όπου η αντιμετώπιση όλων αυτών των γεγονότων απαιτεί την απασχόληση και διάθεση μεγάλης αστυνομικής δύναμης, με αποτέλεσμα τη δυσκολία χορήγησης των υπολοίπων ημερών κανονικής αδείας έτους 2017. Ως ενδεικτική – καταληκτική ημερομηνία προτάσσεται αυτή της 30ης Απριλίου 2018, με την επισήμανση της μη διαταραχής των ήδη προγραμματισμένων κανονικών αδειών των εορτών του Αγίου Πάσχα.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

_