Το νέο ΔΣ της Ένωσης Στρατιωτικών στην Κεντρική Μακεδονία


Παραθέτουμε ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Την 31 Ιαν 2018 και σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντα μέλους των εκλογών στις 28 Ιαν 2018 συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα μέλη του ΔΣ προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα και μετά από ψηφοφορία εκλέχτηκαν η κάτωθι :

 

Πρόεδρος            : Μητρόπουλος Θεόδωρος

 Αντιπρόεδρος      : Κουλιός Απόστολος

 Γεν. Γραμματέας  : Καμπουριδης Δημήτριος

 Αν.Γ.Γραμματεας : Ευαγγέλου Ηλίας

 Ταμίας                 : Σωτηρίου Μαρία

 Μέλος                  : Μπαμπατζιάνης Γεώργιος

 Μέλος                  : Δαγκίλης Παναγιώτης

 Μέλος                  : Ματσούκης Αριστείδης

 Μέλος                  : Κετσιετσίδης Γεώργιος

 


_