Συμπεράσματα από το Συμβούλιο μεταθέσεων των Αξιωματικών του ΠΣ

Δημοσιεύουμε την ανάλυση του Τάσου Μανιάτη, ύστερα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου μεταθέσεων εξαιτίας των κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών του Π. Σ. έτους
2018:
- Το ήρεμο κλίμα επικράτησε μεταξύ των μελών του Συμβουλίου (Θεσμικών και Αιρετών), κάτι που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σεβασμό, την ευαισθησία, την κατανόηση και τον προσωπικό χαρακτήρα των θεσμικών μελών του Συμβουλίου (Αρχηγού- Υπαρχηγού Επιχειρήσεων και του αρχαιότερου των Υποστρατήγων).
- Επιτέλους μετά από παρέλευση δύο και πλέον ετών παραμονής Αρχιπυράρχων και Πυράρχων στις Περιφέρειες του Βόρειου - Νότιου Αιγαίου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδος, επέστρεψαν σε Περιφέρειες συμφερόντων τους, ή σε πλησιέστερες σε αυτές.
Εξαίρεση και απορίας άξιον είναι α) η μετακίνηση για δεύτερη φορά ενός Αρχιπυράρχου μέσα σε σύντομο διάστημα, στην Περιφερειακή Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.
Αρχιπυράρχου, πρώην Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΠΣ, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατά καταστρατήγηση του Ν.Δ 1264 και Π.Δ. 170 άθρο 23, πιθανόν λόγω παρεμβάσεων Πολιτικών ή και κομματικών Παραγόντων.
γ) Αρχιπυράρχου που τοποθετείται στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, ύστερα από εσωτερικές συντεχνίες που δεν εγγίζουν τα θεσμικά στελέχη του Συμβουλίου.
δ) την παραμονή Αρχιπυράρχου σε Υπηρεσία της Αθήνας, ο οποίος έχει και στο κοντινό παρελθόν ταλαιπωρηθεί και θα στερηθεί για μία ακόμη φορά την Περιφέρεια Συμφερόντων του, προϊόν κατά την γνώμη μου συντεχνιακών παραγόντων.
Πέραν της εφαρμογής του νομότυπου, ο ηθικός κανόνας πού πιστεύω ότι πρέπει να διέπει τα συμβούλια μεταθέσεων είναι, η Ηγεσία που τα συγκροτεί, να αφεθεί ελεύθερη να αποφασίζει χωρίς πολιτικές και κομματικές παρεμβάσεις, γιατί αυτή γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον την Υπηρεσιακή διαδρομή και τις προσωπικές ανάγκες των στελεχών της.
Εύχομαι στη νέα μας Ηγεσία, Υγεία, εργασιακή ειρήνη και φώτιση, επ΄ αγαθώ του συνόλου του Πυροσβεστικού Προσωπικού.
Για τις κρίσεις των Αξιωματικών θα ακολουθήσει Ανακοίνωση της ΕΑΠΣ.
Τάσος Μανιάτης
Αιρετό μέλος του Συμβουλίου μεταθέσεων των Αξ/κών του Π.Σ.

_