Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας

Σας ενημερώνουμε ότι η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., θα συνεχιστεί μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν τα τεχνικά προβλήματα, που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της λειτουργίας της.
Η συνέχιση της πιλοτικής εφαρμογής κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη και έγκυρη λειτουργία της εφαρμογής.
Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα έμμεσα μέλη του Κ.Υ.Υ.Α.Π. Ως εκ τούτου αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στη συνταγογράφηση, προκειμένω αυτό να λυθεί άμεσα, να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα: 2105276890, 2105276819,  2105276915, 2105276914. 
_