Η Ένωση Αθηνών στο πλευρό της ΑΔ

Αναδημοσιεύουμε ανάρτηση από τη σελίδα της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών, στο Facebook: Ο Αντιπρόεδρος Νομικών Θεμάτων της Ένωσης Αθηνών Τάκης Κυριακάκος με τον Νομικό
Σύμβουλο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. κ. Σκαμπαρδώνη Βάιο, δίπλα στους συναδέλφους της Άμεσης Δράσης για υπηρεσιακό πρόβλημα που αντιμετώπισαν στην περιοχή του Περιστερίου.Η Ένωση Αθηνών πάντα δυναμικά και αποτελεσματικά παρίσταται και συμπαρίσταται στο δίκαιο όλων των συναδελφων - μελών της.

Καλή μας βάρδυα - καλή ξεκούραση στους απογευματινούς._