Καταργείστε επιτελούς την κράτηση για διαφορά προαγωγής στις αποδοχές των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ

Με το νέο μισθολόγιο με το που αλλάζεις κλιμάκιο κάθε 1 η 2 χρόνια θα σου γίνεται κράτηση για διαφορά προαγωγής. Απ ό,τι φαίνεται στο νέο μισθολόγιο ναι μεν μειώθηκε το ποσό
κράτησης αλλά η διαφορά τώρα είναι ότι γίνεται κάθε 1 με 2 χρόνια που αλλάζεις Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ). Επισημαίνεται ότι τα ΜΚ με το νέο μισθολόγιο είναι σε «αντιστοίχηση» με το προηγούμενο μισθολόγιο όταν δηλαδή άλλαζες χρονοεπίδομα ή μισθολογικό βαθμό κλπ. Όμως με το προηγούμενο μισθολόγιο, όταν δηλαδή άλλαζες χρονοεπίδομα δεν σου γίνονταν κράτηση διαφοράς προαγωγής. Τώρα όμως που το χρονοεπιδομα ενσωματώθηκε στο βασικό μισθό αυξήθηκε και η συχνότητα της κράτησης διαφορά προαγωγής.

Ποιος ο λόγος να γίνεται πρόσθετη κράτηση υπέρ των Ταμείων (Μετοχικό και ΕΛΟΑ) όταν ούτως η άλλως με την αλλαγή κλιμακίου γίνεται κράτηση υπέρ αυτών των ταμείων σε μηνιαία βάση;

Η ΕΣΠΕΘ και η ΠΟΜΕΝΣ στην οποία απευθύνεται το παρόν ας εξετάσει το θέμα και αν κρίνει να αναλάβει πρωτοβουλία υποβολής πρότασης για κατάργηση αυτών των αναχρονιστικών κρατήσεων που επιβαρύνουν τις αποδοχές των στελεχών.


Ιστορικό:
Προηγούμενο μισθολόγιο
1. Κράτηση υπέρ ΜΤΣ για διαφορά προαγωγής: Η κράτηση υπέρ ΜΤΣ για διαφορά προαγωγής, αποτελείται από τη διαφορά του βασικού µισθού (ΒΜ) του βαθµού που προάγονται και του ΒΜ του βαθµού που κατείχαν για ένα τρίµηνο. Η διαφορά προαγωγής κρατείται εφάπαξ στο ΣΞ σε μια µισθοδοσία µετά από την προαγωγή. Εφόσον ο στρατιωτικός προαχθεί µισθολογικά, η κράτηση διαφοράς προαγωγής θα γίνει κατά τη µισθολογική προαγωγή αυτού και όταν στη συνέχεια λάβει και τον διοικητικό βαθµό, η παραπάνω κράτηση δεν θα επαναληφθεί. Στο ΠΝ και την ΠΑ η κράτηση γίνονταν σε 3 μηνιαίες δόσεις.

2. Κράτηση υπέρ ΜΤΣ ΕΛΟΑΣ για διαφορά προαγωγής: Σε περίπτωση προαγωγής στρατιωτικού (διοικητική ή µισθολογική εφόσον προηγείται), ενεργείται κράτηση ανάλογη µε αυτή του ΜΤΣ/∆Π, µόνο για την περίπτωση του ΤΑΣ η διαφορά των βασικών µισθών κρατείται για ένα µήνα.

Tου Λοχαγού ε.α (Ο) Ηλία Νατσιούλα, Απόφοιτου Οικονομικού ΣΣΑΣ και Οικονομικού Σύμβουλου της ΕΣΠΕΘ

_