Στον εισαγγελέα οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση από πράκτορες της ΕΥΠ


Εμφύλιος έχει ξεσπάσει στους κόλπους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με αιτία τη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της Υπηρεσίας (ΟΜΕ-ΕΥΠ). Πρόκειται για ένα θέμα που αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια «πληγή» για την εικόνα των συνδικαλιστών της ΕΥΠ.
Το φιτίλι άναψε ξανά έπειτα από αναφορά πράκτορα και πρώην συνδικαλιστή κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην οποία γίνεται λόγος για ποινικά κολάσιμες πράξεις από μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, κυρίως για το έτος 2014.
Στην αναφορά περιλαμβάνονται εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών-λογιστών σύμφωνα με τις οποίες εντοπίζονται παρατυπίες.

Κατά πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», για το θέμα παραγγέλθηκε προκαταρκτική έρευνα σε πταισματοδίκη, ο οποίος φέρεται να ζήτησε στις 19 Ιανουαρίου 2018 εγγράφως τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των μελών της πρώην διοίκησης της ΟΜΕ-ΕΥΠ για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, καθώς και των μελών της διοίκησης των επόμενων ετών, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση.
Αφού συλλέξει το σύνολο των στοιχείων, στη συνέχεια θα τα διαβιβάσει στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει το κατά πόσο τελέστηκαν ή όχι παράνομες πράξεις και κατά συνέπεια εάν θα ασκηθούν ή όχι διώξεις.

Οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας «αναθερμάνθηκαν» στις 25 Ιουλίου 2017, όταν και τέθηκε στη διοίκηση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ένας ογκώδης φάκελος.
Ο πράκτορας που τον κατέθεσε περιγράφει στην αναφορά του τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στη διάθεσή του τα στοιχεία, ο οποίος δεν θα μπορούσε παρά να καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου. «Αναγκάζομαι να καταθέσω την παρούσα, διότι από στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και στο Διαδίκτυο, και τα οποία αργότερα εστάλησαν ταχυδρομικά σε εμένα και σε άλλους συναδέλφους, προκύπτει ότι τελέστηκαν παράνομες πράξεις».

Οι καταγγελίες βασίζονται κυρίως σε έκθεση ορκωτού ελεγκτή, στον οποίο ανέθεσε η ΟΜΕ-ΕΥΠ να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχουν τα απαιτούμενα παραστατικά για τα ποσά που περιλαμβάνονται στα βιβλία της Ομοσπονδίας για το έτος 2014.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που είναι στη διάθεση του «Έθνους της Κυριακής», στην αναφορά περιγράφεται πως τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας δεν τήρησαν το καταστατικό, χρησιμοποίησαν τα χρήματα του ταμείου για την αμοιβή δικηγόρων για προσωπικές τους ποινικές υποθέσεις, για τις ιατρικές τους εξετάσεις, για πληρωμή τελών κινητής τηλεφωνίας προσωπικής χρήσης, για πληρωμή προστίμου από κλήση για τροχαία παράβαση. Τα ποσά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα.

Οι 5 κατηγορίες

Ο ορκωτός λογιστής προσθέτει, πάντως, ότι «αν είχαμε ενεργήσει πρόσθετες διαδικασίες ή έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, ενδεχομένως να είχαν εντοπιστεί και άλλα θέματα, τα οποία θα είχαν αναφερθεί στην παρούσα έκθεση».
Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε περιελάμβανε καταγραφή δεδομένων από τα λογιστικά βιβλία και διενέργεια φορολογικού ασφαλιστικού ελέγχου, ενώ δεν εστάλησαν επιβεβαιωτικές επιστολές σε τράπεζες, πελάτες, προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Αναλυτικά οι καταγγελίες που έφτασαν στη Δικαιοσύνη:

1. «Εγκρίθηκαν πληρωμές προς δικηγόρο συνολικού ποσού 4.529 ευρώ για προσωπικές υποθέσεις συνδικαλιστή. Η πληρωμή των αμοιβών αυτών εγκρίθηκε με πρακτικό του Δ.Σ. Τα υπογράψαντα το πρακτικό μέλη θεώρησαν ότι η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του συνδικαλιστή για προσωπική του υπόθεση σχετίζεται κατά κάποιον τρόπο με τη συνδικαλιστική του δράση».
Σε επιστολή του προς τον ορκωτό ελεγκτή ο δικηγόρος του συνδικαλιστή της ΕΥΠ απάντησε: «Στη χρήση του έτους 2014 δεν ανέλαβα υπόθεση από την ΟΜΕ-ΕΥΠ και βεβαίως δεν παρείχα σχετικές νομικές υπηρεσίες. Τα διαλαμβανόμενα στο έγγραφό σας παραστατικά τα εξέδωσα στο όνομα του… (σ.σ. αναφέρεται το όνομα του συνδικαλιστή) καθόσον είχα αναλάβει την υπεράσπισή του σε ποινική υπόθεση κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας. Ουδεμία υποχρέωση πληρωμής της ΟΜΕ-ΕΥΠ εκκρεμεί προς εμένα για παροχή νομικών υπηρεσιών. Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι δεν είμαι πλέον συνήγορος υπεράσπισής του».
Το θέμα της κάλυψης των δικαστικών εξόδων του συνδικαλιστή από την Ομοσπονδία είχε συζητηθεί στο Δ.Σ. της ΜΕ-ΕΥΠ.

2. «Στις 3 Ιουλίου 2014, όπως προκύπτει από τα βιβλία, έχει εκδοθεί από την Ομοσπονδία απόδειξη πληρωμής, σύμφωνα με την οποία άλλος δικηγόρος έλαβε το ποσό των 3.000 ευρώ. Για το εν λόγω έγγραφο δεν μας δείχθηκε σχετικό παραστατικό εκδοθέν από τον δικηγόρο προς την ΟΜΕ-ΕΥΠ».

3. «Πληρώνονταν έξοδα του κινητού τηλεφώνου συνδικαλιστή συνολικού ποσού 1.381 ευρώ. Το Δ.Σ. αποφάσισε από τη 1η Νοεμβρίου 2011 πρακτικό του ότι, επειδή υφίστανται ανάγκες επικοινωνίας του με περιφερειακές μονάδες, έπρεπε να του πληρώσουν τα έξοδα του κινητού τηλεφώνου, παρότι οι μονάδες επικοινωνούν μεταξύ τους με σταθερά τηλέφωνα της υπηρεσίας. Ορθώς παρατηρεί ο ορκωτός ελεγκτής πως θα έπρεπε ο αριθμός τηλεφώνου να ήταν στο όνομα της ΟΜΕ-ΕΥΠ».

4. «Στις 30 Ιανουαρίου 2014, όπως προκύπτει από τα βιβλία, έχει εκδοθεί απόδειξη πληρωμής της ΟΜΕ-ΕΥΠ, σύμφωνα με την οποία έχει πληρωθεί το ποσό των 400 ευρώ προς γιατρό. Για το εν λόγω ποσό δεν επιδείχθηκε σχετικό παραστατικό εκδοθέν από τον γιατρό προς την Ομοσπονδία».

5. «Έξοδα παραστάσεων προέδρου ποσού 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με το πρακτικό του Δ.Σ. αποφασίστηκε να καλύπτονται τα μικροέξοδα του προέδρου της Ομοσπονδίας μέχρι του ποσού των 100 ευρώ μηνιαίως. Για τα ανωτέρω έξοδα μας επιδείχθηκαν οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής ενώ δεν μας επιδείχθηκαν τα σχετικά παραστατικά εξόδων. Επίσης, κατά τον έλεγχο του ορκωτού λογιστή βρέθηκαν μη καταχωρημένα έξοδα της Ομοσπονδίας ύψους 400 ευρώ».
Στον φάκελο που κατατέθηκε στην Εισαγγελία περιλαμβάνεται, επίσης, απόσπασμα στο οποίο επισημαίνεται ότι στο 4ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΟΜΕ-ΕΥΠ που έγινε τον Οκτώβριο του 2014 καταψηφίστηκε ομόφωνα ο απολογισμός του Δ.Σ. Προστίθεται δε ότι «κατά τη διάρκεια των συνεδρίων και των συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας διαπιστώθηκαν παρανομίες και φορολογικές παραβάσεις, όπως δελτία παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείων για διαμονή υπαλλήλων που δεν ήταν μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, αποδείξεις σούπερ μάρκετ αξίας 385 ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται αγορές κρεάτων και άλλων προϊόντων, χωρίς να υπάρχει σχετική απόφαση καταγεγραμμένη στο βιβλίο πρακτικών, αγορά κουπονιών ενισχύσεως πολιτικών κομμάτων παρά τη ρητή απαγόρευση του άρθρου 30Β του Ν. 1264/1982, που αφορά στο πλαίσιο και τα όρι της συνδικαλιστικής δράσης και λειτουργίας του πολιτικού προσωπικού της ΕΥΠ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων».

Το δεύτερο πόρισμα

Δεν είναι, όμως, μόνο η Ομοσπονδία Εργαζομένων που έχει μπει στο μικροσκόπιο για κακοδιαχείριση. Και αυτό διότι εδώ και χρόνια υπάρχουν καταγγελίες για τη διαχείριση των οικονομικών του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων της ΕΥΠ (ΠΡΟΣΥΚΕΥΠ), που αφορά σε παλαιότερα έτη.

Στην ίδια πρόσφατη αναφορά που υποβλήθηκε στη Δικαιοσύνη με τις καταγγελίες για την ΟΜΕ-ΕΥΠ για το 2014 συμπεριελήφθη πόρισμα ορκωτών ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο του Συνεταιρισμού την περίοδο 2004-2011. Σε αυτό επισημαίνεται ότι διαπιστώθηκε έλλειμμα ύψους 180.119 ευρώ.

Στα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρεται ότι «τα βιβλία του Συνεταιρισμού και οι οικονομικές του καταστάσεις ήταν αναξιόπιστα. Από τη διαδικασία προέκυψαν σημαντικές για τα μεγέθη του Συνεταιρισμού αξίες ελλειμμάτων, δηλαδή ζημιών, που δεν καταγράφονταν στα βιβλία. Ο συνεταιρισμός παρουσίαζε κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ στην πραγματικότητα, είχαν απολεσθεί πλήρως τα κεφάλαιά του, ενώ οι υποχρεώσεις του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις του».

Τα ελλείμματα αποδίδονται στην υπερτίμηση των απαιτήσεων από τα μέλη του Συνεταιρισμού, σε αναιτιολόγητες αναλήψεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ από τα τραπεζικά διαθέσιμα και από δαπάνες για τις οποίες δεν υπήρξαν εγκριτικές αποφάσεις από τα διοικητικά όργανα.

Το συγκεκριμένο πόρισμα είναι η δεύτερη φορά που κατατίθεται στη Δικαιοσύνη. Και αυτό, διότι, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, στέλεχος της ΕΥΠ το είχε καταθέσει ξανά σε εισαγγελέα πριν από περίπου δύο χρόνια.


Πηγή εφημερίδα «Έθνος της Κυριακής»
Αλέξανδρος Καλαφάτης

_