Μπρεν - Το ανάποδο πολυβόλο (βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους)

Το Bren είναι ένα πολυβόλο ελαφριάς κατηγορίας που τέθηκε σε υπηρεσία το 1938 και χρησιμοποιήθηκε από την Βρετανία μέχρι και το 1991. Το Bren προέκυψε από την ανάγκη αντικατάστασης του πολυβόλου Lewis, στο οποίο βασιζόταν ο βρετανικός στρατός. Παρά το γεγονός ότι το Bren χρησιμοποιήθηκε από βρετανικές δυνάμεις, το όπλο αυτό κατάγεται από την Τσεχοσλοβακία.


_