ΠΟΜΕΝΣ: Πρέπει να είμαστε στην Επιτροπή για τα Οικονομικά Θέματα

Δημοσιεύουμε έγγραφο τής ΠΟΜΕΝΣ: Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Στρατηγέ, 1. Η ΠΟΜΕΝΣ, ως η μόνη νόμιμη εκπρόσωπος των στρατιωτικών, έχει την υποχρέωση να ενημερώνετε
και να ενημερώνει τα μέλη της αλλά και το σύνολο των στελεχών των ΕΔ., για σοβαρά θέματα όπως αυτά του Ασφαλιστικού και Συνταξιοδοτικού.

            2. Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου περιήλθε σε γνώση της Ομοσπονδίας μας  η Φ.900/255/15497/Σ.2011/8-2-18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ με την οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή για την καταγραφή, αξιολόγηση και δρομολόγηση των απαιτουμένων ενεργειών που αφορούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό των Ε.Δ.
 
              3. Με μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι στην εν λόγω Επιτροπή δεν έχει προβλεφτεί η συμμετοχή της Ομοσπονδίας.

            Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Στρατηγέ,

           Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για την έγκαιρη εκδήλωση των ενεργειών σας, ώστε η ΠΟΜΕΝΣ να συμπεριληφθεί και να συμμετέχει στην πρώτη συνεδρίαση της εν λόγω Επιτροπής, που έχει οριστεί την 12η Φεβρουαρίου 2018.
                                                                    Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

              Ο                                                                                                 Ο
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
      Επγός (ΥΔΚ)                                                                                     Λγος (ΠΖ)
_