Νέες μειώσεις μισθών για... λίγους


Την 25-01-2018 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 6/2018 με θέμα «ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού». Πολύς λόγος έγινε και μεγάλη αντίδραση προκλήθηκε από την ΠΟΑΞΙΑ αλλά και από
τις επιμέρους Ενώσεις Αξιωματικών σχετικά με την κατάργηση του αμετάθετου των Αστυνομικών Υποδιευθυντών με μοναδικό κριτήριο την παραμονή δύο ετών στον βαθμό. Και δικαίως καθώς η εν λόγω διάταξη του άρθρου 26 έχει άρωμα άλλων εποχών και φαίνεται πως είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με το πνεύμα του νέου Π.Δ. το οποίο στην πραγματικότητα θεσπίστηκε με στόχο τον εκδημοκρατισμό της διαδικασίας της αξιολόγησης και την αμεροληψία των κρίσεων.

Καθόλου, όμως, λόγος δεν έγινε για την κατάφωρη αδικία που συντελέστηκε σε βάρος συγκεκριμένων Αξιωματικών που ανήκουν σε 5 εκπαιδευτικές τάξεις της ΣΑΕΑ (2005-2006-2007-2008 και 2009). Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται σε ασύγγνωστη αμέλεια της ΠΟΑΞΙΑ, η οποία προέταξε το προαναφερόμενο θέμα ξεχνώντας παντελώς τους κατώτερους Αξιωματικούς.


Συγκεκριμένα, με το άρθρο 15 του Π.Δ. 6/2018 η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Π.Δ. 24/1997 τροποποιείται και απαλείφεται η φράση « εάν έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη στο βαθμό ή ….». Με δεδομένη την μη ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων λόγω των «χαλαρών» κρίσεων από τη μία και τη συσσώρευση μεγάλου αριθμού Αξιωματικών στο βαθμό του Α/Α΄ λόγω των πολυπληθών εκπαιδευτικών τάξεων από την άλλη, η προαγωγή στον επόμενο βαθμό καθυστερεί για 2 χρόνια ακόμα!


Για παράδειγμα ένας Α/Β΄, ο οποίος εξήλθε της ΣΑΕΑ το 2006 θα προαγόταν στον επόμενο βαθμό σε 8 χρόνια από την προαγωγή του στον κατεχόμενο ενώ τώρα θα προαχθεί στα 10 στον κατεχόμενο αφού 17 χρόνια Αξιωματικού θα συμπληρώσει το 2023!!


Αυτό σημαίνει στην πράξη ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ για 2 χρόνια αφού θα πληρωνόταν ως Α/Α΄ και θα λάμβανε και επίδομα θέσης ευθύνης καθώς και ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ αφού τώρα πια η σύνταξή μας εξαρτάται από τον μέσο όρο των μισθών μας καθόλη τη διάρκεια του υπηρεσιακού μας βίου!!


Αφού διαπιστώσαμε την αδικία αυτή, αμέσως ενημερώσαμε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ Ιωάννη, ο οποίος επικοινώνησε με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, όπως μας ενημέρωσε ο ίδιος, και η απάντηση που μας εδόθη ήταν ότι η φράση « εάν έχουν συμπληρώσει οκτώ (8) έτη στο βαθμό ή ….» απαλείφθηκε καθώς αποτελούσε πλεονασμό.


Ναι κύριοι, αποτελεί πλεονασμό για τους νέους Αξιωματικούς, οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Α/Β΄ στα 9 πλέον χρόνια σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2016. ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ όμως πλεονασμό για όλους τους Α/Β΄ που προήχθησαν στο βαθμό τους στα 7 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας όπως ίσχυε μέχρι το 2016. ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!


Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχια, όποιος δεν κατάλαβε είμαστε εδώ για να του το εξηγήσουμε! Ζητάμε όμως από το Υπουργείο να μας ακούσει και να προβεί άμεσα στην κατάργηση των άρθρων 15 και 26.
        ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                        ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

              ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄                                                         ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄
    ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΑΞΙΑ           ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΝΑΞΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΑΞΙΑ
           ΜΕΛΟΣ Α.ΚΙ.Δ.Α.                                                          ΜΕΛΟΣ Α.ΚΙ.Δ.Α.

_