Συμβουλές για τους πολίτες που χρησιμοποιούν τα ΑΤΜ

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Θεόδωρος Χρονόπουλος στο Epsilon tv δίνει χρήσιμες συμβουλές για την προστασία των πολιτών όταν αυτοί προσέρχονται σε Μηχανήματα Αυτόματης
Ανάληψης (ΑΤΜ), για να πραγματοποιήσουν οικονομικές συναλλαγές._