Αξιωματικοί Αττικής: Απόλυτη εμπιστοσύνη στον πρόεδρο τής ΠΟΑΞΙΑ και τον κ. Αρχηγό

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τής Ένωσης Αξιωματικών Αττικής: Με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για το άρθρο 26 του Π.Δ. 6/2018 επισημαίνω τα εξής: Η Ένωσή μας εξέδωσε
ανακοίνωση στήριξης των προσπαθειών της Ομοσπονδίας μας, προς άρση των δυσμενών συνεπειών που επιφέρουν οι διατάξεις του προαναφερόμενου Π.Δ. στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή. Σε κάθε περίπτωση και για την αποφυγή παρερμηνειών όλα τα μέλη του Δ.Σ., έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Γιάννη Κατσιαμάκα και στις ενέργειες που αυτός έχει δρομολογήσει για την άρση και τον εξορθολογισμό των ανωτέρω διατάξεων. Επίσης έχω την εδραία πεποίθηση ότι ο κ. Αρχηγός του Σώματος, όπως επανειλλημένως έχει αποδείξει κατά την διάρκεια της θητείας του, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας για την επίλυση του θέματος, προς όφελος των συναδέλφων Υποδιευθυντών, αλλά και της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών.


ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ


Κανέλλος ΝΙΚΟΛΑΟΥ
_