Κατσιαμάκας: Ο Αρχηγός έχει δείξει ότι είναι δίπλα στο προσωπικό λύνοντας και όχι δημιουργώντας προβλήματα

Δημοσιεύουμε την ανάρτηση τού πρόεδρου της ΠΟΑΞΙΑ, Γιάννη Κατσιαμάκα, από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook: Με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για το άρθρο 26
του ΠΔ 6/2018 επισημαίνω τον κίνδυνο να παρερμηνευτεί η κοινή ανακοίνωση των πρωτοβάθμιων ενώσεων ως καπελωμα της ομοσπονδίας από τον οποιονδήποτε κακόπιστο. Υπογραμμίζω ακόμη ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και ως προς το ύφος και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που εκδίδονται διότι υπάρχει ο κίνδυνος να επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο! Μέχρι της έκδοσης της εφαρμοστικής εγκυκλίου του Αρχηγείου η οποία αναμένεται άμεσα, όπου ο κ.Αρχηγος έχει δεσμευθεί ότι θα αναφέρονται σαφέστατα του πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορεί να γίνει χρήση αυτού του άρθρου και με δεδομένο ότι ο κ.Αρχηγος έχει δείξει κατ επανάληψη και εμπράκτως ότι είναι δίπλα στο προσωπικό λύνοντας και όχι δημιουργώντας προβλήματα συνιστώ αυτοσυγκράτηση και ετοιμότητα!
_