Οι Αξιωματικοί Νοτίου Αιγαίου για τις κρίσεις

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τών Αξιωματικών Νοτίου Αιγαίου: Η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου μετά το πέρας των  Ετήσιων Κρίσεων Αξιωματικών για το έτος 2018 συγχαίρει και
εύχεται καλή δύναμη στους Αξιωματικούς του Νοτίου Αιγαίου πού προήχθησαν κατά βαθμό  ή ανέλαβαν νέα θέση ευθύνης κατά περίπτωση.
Ητοι: α) στον Ταξίαρχο Γεώργιο Γεωργακάκο που τοποθετήθηκε στην Γ.Ε.Π.Α.Δ. Νοτλίου Αιγαίου ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής απο Διευθυντής της Α' Δ.Α. Δωδ/σου, β) στον Αστυνομικό Διευθυντή Κοκορόσκο Κων/νο ο οποίος τοποθετείται στην Β Δ.Α.Δωδ/σου όπου ανήκει οργανικά, γ) στον Ανθούλη Κων/νο ο οποίος προήχθη στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και τοποθετήθηκε στην Γ.Ε.Π.Α.Δ. Νοτίου Αιγαίου από την Δ.Α. Κυκλάδων και δ) στον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Καληωράκη Μιχαήλ που αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή της Α Δ.Α.Δωδ/σου όπου υπηρετεί.
Ο Πρόεδρος
Θέμης Ι. Καλαμάτας
_