Η ΕΑΚΠ για την καθαριότητα στους πυροσβεστικούς σταθμούς


Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τής ΕΑΚΠ: Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με παρέμβασή της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών στις 17/01/2018
( βλέπε eakp.gr ), ζήτησε, μεταξύ άλλων, την άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την κατανομή της εγγεγραμμένης πίστωσης για την καθαριότητα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Π.Σ., λόγο ότι τα προηγούμενα χρόνια η καθυστέρηση έκδοσης της σχετικής απόφασης ( όπως για παράδειγμα έγινε το περασμένο έτος που η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση πάρθηκε με το  ΦΕΚ 1003/24-3-17 τ. Β' αριθ. αποφ. 6597 Φ500.1 ), άφηνε κυριολεχτικά για μήνες χωρίς καθαριότητα πολλές υπηρεσίες και κλιμάκια, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία την δική μας αλλά και των οικογενειών μας.
Για τον ίδιο λόγο όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε παρεμβάσεις για τοπικού χαρακτήρα προβλήματα καθαριότητας σε πυροσβεστικές υπηρεσίες και πυροσβεστικά κλιμάκια του Βορείου Αιγαίου της Δυτικής Ελλάδας κ.λ.π. ( βλέπε eakp.gr )  
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, πριν από λίγες μέρες, στις 24 Ιανουαρίου, εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 145/24.01.2018 τεύχος Β΄ αριθμ. αποφ. 228 Φ.500.1 « Κατανομή κονδυλίου εκ της εγγεγραμμένης πίστωσης του κατά αποκοπή χορηγήματος υπό ΚΑΕ 1232 για καθαριότητα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ».
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα συνεχίσει να παλεύει και να διεκδικεί λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι και ως οικογενειάρχες με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία
_