Μας κρύβουν τις διαταγές ενίσχυσης των νησιών στα Χανιά - καταγγελία αστυνομικού

Δημοσιεύουμε καταγγελία αστυνομικού-αναγνώστη του bloko.gr: Θα ήθελα να καταγγείλω την Α.Δ ΧΑΝΙΩΝ διότι ενώ έρχονται διαταγές ενίσχυσης των νησιών λόγω προσφύγων, η ανωτέρω
διεύθυνση δεν ενημερώνει το προσωπικό της με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να πάνε και λόγω της καθυστέρησης στην ενημέρωση δεν πάνε.
Συγκεκριμενα στην τελευταία διαταγή, ενώ η Γενική Κρήτης την έστειλε εγκαίρως, η Α.Δ ΧΑΝΙΩΝ εσκεμμένα την έστειλε μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης.
Υπαρχουν τμήματα στα Χανιά που έλαβαν την διαταγη 2 ώρες μετά τη λήξη της.
Γιατι άραγε συμβαίνει αυτό όταν υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν ανάγκη απο τα χρήματα που παίρνει κάποιος οταν αποσπάται σε αυτά τα νησιά;
Μήπως γίνεται εσκεμμένα από τον Α.Δ ΧΑΝΙΩΝ για να μην μειωθεί η δύναμη του;
Όπως και να έχει πάντως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να"κρύβει" διαταγές και στερεί από το προσωπικό το δικαίωμα που έχουν και όταν θέλουμε να αποσπώνται.
_