Αξιωματικοί Αττικής: Δεν είχε προλάβει να διαβάσει ότι υπέγραψε;


Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τής Ένωσης Αξιωματικών Αττικής: Διαβάσαμε  την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας ύστερα από τη συνάντηση που είχε το προεδρείο της με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ.Νίκο Τόσκα, προκειμένου να του
θέσουν υπόψη του τα δίκαια αιτήματά μας και φυσικά να τον ενημερώσουν για την αναστάτωση που προκάλεσε η διάταξη του άρθρου 26 του Π.Δ 6/2018, που ουσιαστικά καταργεί το αμετάθετο των Αξιωματικών στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
        Ο κ. Υπουργός τους ενημέρωσε ότι δεν εγνώριζε τις συνέπειες που θα επιφέρει το άρθρο 26 αλλά καυτηρίασε και την έλλειψη διαλόγου για ένα τόσο σοβαρό θέμα.
          Διερωτώμεθα, όταν το υπέγραφε και το προώθησε για να υπογραφεί ως Προεδρικό Διάταγμα, πρόλαβε να το διαβάσει για να κατανοήσει τις τυχόν συνέπειες που θα επιφέρει στους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές ;
          Για τα υπόλοιπα  αιτήματά μας, βαθμολόγιο, παράλληλη επετηρίδα, προαγωγή Ανθυπαστυνόμων και Αξιωματικών ΤΕΜΑ, ζήτησε,  εκ νέου, να του κατατεθούν οι προτάσσεις μας.      Ούτε και στην περίπτωση αυτή είχε διαβάσει τις προτάσεις  των επιτροπών που είχαν συσταθεί από το Αρχηγείο μας και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Π.Ο.ΑΞΙ.Α ;  Ούτε  είχε διαβάσει το ψήφισμα του 28ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας;
        Τελικά σε αυτήν τη χώρα οι Νόμοι και τα Προεδρικά Διατάγματα ψηφίζονται και υπογράφονται, διαχρονικά, χωρίς να τα διαβάζουν οι κ.κ. Υπουργοί μας.
       Αυτές είναι δικαιολογίες που δυστυχώς δεν αποποιούν το μερίδιο των ευθυνών τους και το σημαντικότερο καταδεικνύουν ότι δεν μας σέβονται.
        Μπορούν έστω και τώρα να αποσύρουν το άρθρο 26 του Π.Δ. 6/2018 και να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος μαζί μας.

    

_