Οι Ηπειρώτες Αστυνομικοί για τον Αρχηγό και το Διοικητή Ασφαλείας

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση: Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής συγχαίρει τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο - επίτιμο μέλος του
Συλλόγου -, για την παραμονή του στην θέση του Αρχηγού του Σώματος και τον επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου μας Υποστράτηγο κ. ΨΩΜΑ Γεώργιο, για την προαγωγή του και τοποθέτησή του στη θέση του Διοικητή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης Χύτας Κωνσταντίνος
_