ΠΟΜΕΝΣ: Αποστρατείες – Όρια Ηλικίας ΕΜΘ-ΕΠΟΠ

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση τής ΠΟΜΕΝΣ: Αποστρατείες λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας 
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων,
Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, είχε αναφερθεί σε πρόσφατη επιστολή της για το πολύ σοβαρό θέμα των αποστρατειών λόγω ορίου ηλικίας, που αφορά τους ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ., με ότι αυτό συνεπάγεται για τις συντάξεις τους και τις αποδοχές τους γενικότερα.
Δυστυχώς για ακόμη μία φορά επιβεβαιωθήκαμε με την έκδοση διαταγής από το ΓΕΣ, αυτεπάγγελτης αποστρατείας ΕΜΘ λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.               
Συγκεκριμένα με το Ν.445/74 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων», στο άρθρο 39 παρ. 2, προβλέπει αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας στα 54 και 50 στους βαθμούς Ανθυπασπιστή και Υπαξιωματικού αντίστοιχα.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων,
Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, για την άρση της ανωτέρω αδικίας που προβλέπεται σ΄ένα απαρχαιωμένο θεσμικό κείμενο 40 και πλέον χρόνων, εισηγείται την άμεση τροποποίηση  του συγκεκριμένου άρθρου ως εξής:
«Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του νδ 445/74 (Α΄160) τροποποιείται ως εξής: «Οι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί με τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ού) έτους της ηλικίας τους».
Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ)
Λγος (ΠΖ)

_