Λίγα λόγια για τον Αντώνη Μπάκα

Κάποτε, σε περιόδους κρίσεων, του ασκήσαμε σκληρή κριτική και τον καταστήσαμε εν ολίγοις υπαίτιο και παρασκηνιακό υπόλογο για αποστρατείες
αξιωματικών.

Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, ώστε να μας αποδείξει δια της αποστρατείας και του ίδιου, πως όσα του αποδίδαμε ήταν ανυπόστατα. Μέσα από την σύγκρουση όμως, μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Αντώνη Μπάκα. Και η άποψη μας για το πρόσωπο και τον αξιωματικό αποκαταστάθηκε, κάτι το οποίο διατυπώσαμε έμμεσα σε κείμενα που κατά το παρελθόν δημοσιεύαμε.

Το λάθος μας όμως και η αναγνώριση του, δεν θα είχε καμία αξία και κανένα νόημα όσο ήταν στην ενέργεια. Τώρα και δικαιούμαστε και νομιμοποιούμαστε να του αποδώσουμε εύσημα και να εννοήσουμε ως βαθιά ειλικρινές αυτό που μας έλεγε χρόνια τώρα. Ξέρει αυτός. Με την αποστρατεία του ξέρουμε πάντως ότι θα κάνει ευτυχισμένα κάποιους ξεχωριστούς ανθρώπους στη ζωή του. Τα παιδιά του. Από τα βάθη της καρδιάς μας του ευχόμαστε τα καλύτερα. Και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι τα καλύτερα για τον ίδιο και για την οικογένεια του είναι μπροστά.

Κάθε ευτυχία Αντώνη._