"Πώς θα διαβιεί ο συνάδελφος, με τις πρόσθετες αυτές δόσεις;" Κείμενο αστυνομικού

Τι γίνεται με τους λάθους υπολογισμούς στο ΤΠΥΑΠ με 7.3% αντί του ορθού 5%, αν θέλει κάποιος να αναγνωρίσει τη Σχολή?
Γιατί απαιτείται ως
δικαιολογητικό το σημείωμα αποδοχών του μηνός Ιανουαρίου ,αν για παράδειγμα σπεύσει εντός τρέχοντος μηνός για αναγνώριση ?
Θα υπολογισθεί με τις λάθος τιμές η θα περιμένει την έκδοση του μηνός Φεβρουαρίου μετά την 20η του μηνός?
Αν λόγου χάρη μεταβεί στο ΤΕΑΠΑΣΑ μετά την 20 Φεβρουαρίου για την αναγνώριση θα παρακρατηθεί η πρώτη δόση τον Μάρτιο.
Αν σύμφωνα με την υπ αρίθ ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α Ο ενδιαφερόμενος επιλέξει τον 12μηνο διακανονισμό ,Ο φάκελος θα σχηματισθεί καλόν Απρίλη του 2019 .
Η απονομή θα γίνει μετά από 6μηνο,δηλαδή το Οκτώβριο του 2019,Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος
α. Δύναται όμως το ΤΕΑΠΑΣΑ με αιτιολογημένη διάταξή του, αρθρο 13 παραγραφος
β να το απονείμει μετά από ένα 6μηνο. Άρα τον Απρίλιο του 2020.....

Μην επαίρεστε συνδικαλιστάδες και λοιποί που κάνετε σωρηδόν τις αναρτήσεις,για τα κατορθώματά σας......
Με δεδομένο την αναδρομική κράτηση των αυξημένων εισφορών,Πώς θα διαβιεί ο συνάδελφος, με τις πρόσθετες αυτές δόσεις?
Αναμένουμε τις ενέργειές Σας!......κείμενο του Νίκου Καραδήμα
_