Ποια διαφορετικά καθήκοντα έχουν οι αξιωματικοί ΤΕΜΑ από τους αξιωματικούς της σχολής και είναι σε διαφορετική κατηγορία;


Μία καλή ερώτηση στον άσχετο νομοθέτη (σχετικός όπως λέει και ένας εκ των μεντόρων μου) είναι η εξής:
-Τί
διαφορετικά καθήκοντα έχουν οι αξιωματικοί Τ.Ε.Μ.Α. από τους αξιωματικούς της σχολής και είναι σε διαφορετική κατηγορία;
Έχουν διαφορετικά καθήκοντα;
Θα πρέπει ο νομοθέτης εφόσον πιστεύει στην αρχή της ισότητας να τους τοποθετήσει στην Α κατηγορία μαζί με τους αξιωματικούς της σχολής.
Θα πρέπει η ομοσπονδία να πείσει ότι η στρέβλωση αυτή είναι ακόμη ένα δείγμα της προχειρότητας του ενιαίου μισθολογίου.
Θα πρέπει οι δύο ομοσπονδίες να αποδείξουν στην πράξη ότι αγωνίζονται για όλα τα μέλη τους.


του Κωνσταντίνου Μαλλικόπουλου
_