Προσφυγικό: Τελικά θα μείνουν Ελλάδα


Στην Ελλάδα θα παραμείνει η πλειονότητα των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νησιά μετά την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ενωσης -Τουρκίας (20 Μαρτίου 2016), εφόσον η επιστροφή
τους στην Τουρκία κρίνεται «μη ασφαλής» από την ελληνική υπηρεσία ασύλου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συμφωνίας, κατά το 2017, ολοκληρώθηκε η διαδικασία στα νησιά που φιλοξενούν hotspots, σε 25.814 περιπτώσεις, με 5.437 περιπτώσεις να καταλήγουν σε απορριπτικό για τον αιτούντα αποτέλεσμα. Οσοι έλαβαν απορριπτικό αποτέλεσμα κανονικά θα έπρεπε να επιστρέψουν στην Τουρκία, ωστόσο λιγότεροι από το 1/5 αυτών έχουν επιστραφεί.
Στις υπόλοιπες 20.337 περιπτώσεις έγινε άρση του γεωγραφικού περιορισμού –που ισχύει κατ’ εφαρμογήν της κοινής δήλωσης–οπότε επιτρέπεται η μετάβαση του αιτούντος στην ενδοχώρα. Με τα έως τώρα ισχύοντα, το σύνολο των περιπτώσεων αυτών θα συνεχίσει τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος ασύλου στην Ελλάδα εφόσον δεν προβλέπεται πρόγραμμα μετάβασης σε άλλο κράτος-μέλος. Κατά το 2017 ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης, που αφορούσε κυρίως υπηκόους Συρίας. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, συνολικά 21.726 (6.982 άνδρες και 4.925 γυναίκες και 9.819 παιδιά) μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα σε άλλα κράτη-μέλη, ωστόσο δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη συνέχισή του.
Τον προηγούμενο χρόνο έγιναν δεκτά 4.334 αιτήματα της Ελλάδας προς άλλα κράτη-μέλη για μετακίνηση ατόμων στο πλαίσιο του προγράμματος οικογενειακής επανένωσης. Παράλληλα, το 2017, τα αιτήματα επιστροφών μεταναστών από άλλα κράτη-μέλη στην Ελλάδα, ως χώρα πρώτης εισόδου και άρα υπεύθυνης για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου των συγκεκριμένων ατόμων, στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, ήταν 2.000. Περίπου τα μισά από ό,τι το 2016. Η Ελλάδα έκανε αποδεκτά 68 εισερχόμενα αιτήματα, αλλά τελικά ένα μόνο άτομο επεστράφη.
Συνολικά το 2017 κατατέθηκαν 58.661 αιτήσεις ασύλου –πρόκειται για αιτήματα ατόμων που έφθασαν στην Ελλάδα μετά το 2015–, εκ των οποίων οι 26.668 υποβλήθηκαν στα νησιά, στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ή αλλιώς hotspots. Συνολικά 40.127 αιτήσεις υποβλήθηκαν από άνδρες και 18.535 από γυναίκες και 2.275 από παιδιά. Οι κύριες χώρες καταγωγής ήταν η Συρία (16.396 αιτήσεις), το Πακιστάν (8.923 αιτήσεις), το Ιράκ (7.924 αιτήσεις) και το Αφγανιστάν (7.567 αιτήσεις).
Το ποσοστό αναγνώρισής τους από την ελληνική υπηρεσία ασύλου έφθασε το 46%, δηλαδή έλαβαν καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα 10.364 άτομα, ενώ 12.149 αιτήσεις απορρίφθηκαν ως αβάσιμες. Σε 6.989 περιπτώσεις διεκόπη η διαδικασία ασύλου λόγω σιωπηρής παραίτησης του αιτούντος. Επίσης, 20.653 αιτήσεις προωθήθηκαν για εξέταση από άλλα κράτη-μέλη, στο πλαίσιο των προγραμμάτων μετεγκατάστασης ή οικογενειακής επανένωσης.
Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2017 υποβλήθηκαν 700.000 αιτήσεις ασύλου, οι μισές από όσες είχαν κατατεθεί το 2016. Αντίθετα, στην Ελλάδα αυξήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου κατά 15%, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει δεχθεί πέντε φορές περισσότερες αιτήσεις από αυτές που της αναλογούν συγκριτικά με τον πληθυσμό της.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
_