Διαβάστε ποιοι απαρτίζουν τα Συμβούλια Κρίσεων

Συγκροτήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν τα Συμβούλια Κρίσεων και Τοποθετήσεων της ΕΛ.ΑΣ, που -όπως έχουμε γράψει στο bloko.gr- αναμένεται να ξεκινήσουν τις εργασίες τους στις
21 Ιανουαρίου. Διαβάστε το επίσημο έγγραφο:
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 34 του π.δ.24/1997 (Α΄-29) «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
2. Το π.δ.24/2015 (Α΄-20) "Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων".
3. Το π.δ.123/2016 (Α΄-208) "Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων".
4. Το π.δ.125/2016 (Α΄-210) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".
5. Την υπ’ αριθ.Υ186 από 10-11-2016 (Β΄-3671) απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα.
6. Το υπ’ αριθ. Φ.400/16/497388 Σ.1871 από 5-4-2017 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
7. Το υπ’ αριθ. Φ.400/60/290101 Σ.3 από 29-12-2017 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Συγκροτούμε τα Συμβούλια Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2018, ως ακολούθως :
1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
α. Τακτικά μέλη :
(1) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρος.
(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΜΑΝΟΥΡΗΣ Νικόλαος, ΓΕΣ/ΓΕΠΣ – Β΄Υ
(3) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος, ΑΣΔΥΣ/ΔΚΤΗΣ β.
Αναπληρωματικά μέλη :
(1) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΝΟΜΙΚΟΣ Αντώνιος, ΓΕΣ/Α΄Υ(ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ)
(2) Αντιστράτηγος Στρατού Ξηράς ΖΕΡΒΑΚΗΣ Δημόκριτος, 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΚΤΗΣ
- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυνομικός Διευθυντής ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ Μιχαήλ και αναπληρωτής του ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λάζαρος.

2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
α. Τακτικά Μέλη :
(1) Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρος
(2) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης
(3) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ
β. Αναπληρωματικά Μέλη :
(1) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα
(2) Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΜΠΑΚΑΣ Αντώνιος
- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυνομικός Διευθυντής ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ Μιχαήλ και αναπληρωτής του ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λάζαρος.
3. ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 α. Τακτικά Μέλη :
1. Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα , ως Πρόεδρος
2. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΚΩΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος
 3. " " ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας
 4. " " ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος
 5. " " ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
 β. Αναπληρωματικά Μέλη :
1. Αντιστράτηγος Αστυνομίας ΜΠΑΚΑΣ Αντώνιος , ως Πρόεδρος
2. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
3. " " ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Χρήστος
4. " " ΠΛΟΥΜΗΣ Εμμανουήλ
5. " " ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Παναγιώτης
- Όταν το Συμβούλιο αυτό κρίνει Υγειονομικούς Αξιωματικούς, ο νεώτερος Υποστράτηγος αντικαθίσταται από τον Υποστράτηγο Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικό ΜΑΛΕΒΙΤΗ Ηλία.
 - Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λάζαρος και αναπληρωτής του ο Αστυνόμος Α΄ ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.
4. ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
α. Τακτικά Μέλη :
1. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας , ως Πρόεδρος
2. Ταξίαρχος Αστυνομίας ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
3. " " ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
4. " " ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ευστράτιος
5. " " ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος
β. Αναπληρωματικά Μέλη :
1. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος , ως Πρόεδρος
2. Ταξίαρχος Αστυνομίας ΤΗΛΕΛΗΣ Γεώργιος
3. " " ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Παναγιώτης
4. " " ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ηλίας
5. " " ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος
- Όταν το Συμβούλιο αυτό κρίνει Υγειονομικούς Αξιωματικούς, ο νεώτερος Ταξίαρχος αντικαθίσταται από τον Ταξίαρχο Ειδικών Καθηκόντων - Υγειονομικό ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗ Αντώνιο.
- Ως Γραμματέας ορίζεται ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λάζαρος και αναπληρωτής του ο Αστυνόμος Α΄ ΡΑΠΤΗΣ Βασίλειος.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ
Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

_