''Είμαστε μέλη της ΠΟΑΣΥ και απαιτούμε ίση μεταχείριση''


Παραθέτουμε επιστολή που τη συνυπογράφουν 13 αντιπρόσωποι πρωτοβάθμιων ενώσεων της ΠΟΑΣΥ
 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με το τελευταίο νόμο 4472/2017, που ψηφίστηκε  στις 18 Μαΐου 2017, δημιουργήθηκαν αστυνομικοί  τεσσάρων κατηγοριών με τους αστυνομικούς που προέρχονται από τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς   να είναι οι πλέον αδικημένοι καθώς ο νόμος τους κατατάσσει στην Γ’  Κατηγορία , επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό σοβαρές  μειώσεις στους μισθούς μας , οι οποίες με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται σημαντικά εις βάρος του οικογενειακού μας εισοδήματος

Παράλληλα, δημιουργούνται ανισότητες στο Σώμα, με αυτήν την κατάταξη  διότι ομοιόβαθμοι  Αστυνομικοί  που προέρχονται από μη παραγωγικές σχολές εντάσσονται στη Β΄ Κατηγορία. Όπως γνωρίζετε, οι πρώην Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί με τον νόμο 3686/08 άρθρο 13 ονομάζονται αστυφύλακες με τη συμπλήρωση οχτώ ετών υπηρεσίας. Έχουν τα ίδια δικαιώματα, υποχρεώσεις και γενικά αστυνομικά καθήκοντα με το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό για τα οποία έχουν λάβει και την ανάλογη εκπαίδευση. Για αυτούς τους λόγους και στελεχώνουν επιτυχώς εδώ και αρκετά  χρόνια όλες τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. 

Επίσης συνιστά παράφορη καταπάτηση συνταγματικών δικαιωμάτων αυτή η άνιση μεταχείριση του προσωπικού καθώς στο Σύνταγμα στο Άρθρο 22 παρ. 1  ρητά αναφέρεται ότι : «  Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το κράτος , που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.  Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.»

Με το νόμο που ψηφίστηκε  τιμωρούνται όλοι οι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί και πολύ περισσότερο οι προερχόμενοι από Σ/Φ  και Ε/Φ   που βρίσκονται καθημερινά στο δρόμο καθώς παραμένουν   μισθολογικά στάσιμοι  και με απώλεια εισοδήματος. Διαιρείται  το προσωπικό σε κατηγορίες δημιουργώντας αισθήματα αδικίας μεταξύ συναδέλφων με άμεση συνέπεια την περαιτέρω φτωχοποίηση   και την απώλεια του ηθικού.

Καίτοι έχουμε διανύσει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα από την ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου  και αρκετά χρόνια από την ονομασία μας σε αστυφύλακες , παρατηρούμε ότι τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους αστυνομικούς  που προέρχονται από Σ/Φ και Ε/Φ ,αντιμετωπίζονται από το συνδικάτο με «χαλαρή» διάθεση , γεγονός που μας προβληματίζει και μας δημιουργεί ερωτηματικά για το κατά πόσο εξυπηρετούνται τα δίκαια των συναδέλφων μας . Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε της λογικής του «διαίρει και βασίλευε». Είμαστε μέλη της ΠΟΑΣΥ και απαιτούμε ίση μεταχείριση σε όλους τους τομείς με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας.


_