Ελάχιστη η ενίσχυση της ΓΑΔΘ με τακτικές μεταθέσεις

Το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι η ΓΑΔ Θεσσαλονίκης θα ενισχυθεί με 30 θέσεις, Αστυφυλάκων και με 0 βαθμοφόρων, δυστυχώς, με τις φετινές Τακτικές Μεταθέσεις του έτους
2018. Υπενθυμίζουμε τη σχετική εγγραφή ανοιχτή Επιστολή μας για το θέμα αυτό στις αρχές Ιανουαρίου.
Δεσμευόμαστε οτι θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για την ενίσχυση της Γ.Α.ΔΘ.


ekathess.gr

_