Οι ένστολοι θα φτιάξουν κόμμα!

Κείμενο σκωπτικό από τον πρόεδρο των συνοριακών, Παναγιώτη Χαρέλα

Να που βρίσκονται τα όρια της συνδικαλιστικής έκφρασης!!! Όταν ακούς από συνδικαλιστη πως οι
ένστολοι θα φτιάξουν κόμμα και μάλιστα δημοσίως ! Για μας τους συνδικαλιστες, οι τοποθετήσεις μας θα πρέπει να κινούνται στα πλαίσια που μας ορίζει ο νόμος. Ακόμη και όταν οι γραμμές αυτές είναι συγκεχυμένες οι τοποθετήσεις μας να είναι τέτοιες που να μπορούν να τοποθετούνται στα πλαίσια μέσα. Τέτοιες όμως αναφορές δεν είναι δυνατόν να εκφράζουν κανέναν μειώνοντας και το επίπεδο των αστυνομικών. 

Η δυσαρέσκεια όλων των πολιτών από το πολιτικό σύστημα δεν σημαίνει πως δικαιολογεί τέτοιες τοποθετήσεις. Ο ένστολος συνδικαλισμός έχει συγκεκριμένα πλαίσια δράσης και πουθενά δεν δικαιολογεί τέτοιες αναφορές και ενέργειες. Δεν μας εκφράζουν λοιπόν τέτοιες τοποθετήσεις και λυπάμαι για το επίπεδο. Ελπίζω να ήταν άστοχες τέτοιες τοποθετήσεις. Ας περιορίσουμε στα πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων και στην υπεράσπιση των κεκτημένων που βάλλονται από παντού.

 ο κ. Χαρέλας

_