Ορειβατικά ατυχήματα - Του Ευάγγελου Φαλάρα


Τα ορειβατικά ατυχήματα που σημειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή αρμοδιότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πιερίας, και συγκεκριμένα στον Όλυμπο,
ανέδειξαν μια πλειάδα από δυσλειτουργίες αλλά και προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την αποτελεσματικότερη αλλά και ταχύτερη αντιμετώπιση των συμβάντων. Για να επιτευχθεί ουσιαστικότερη, ταχύτερη αλλά και αποτελεσματικότερη επιχειρησιακή δράση θα πρέπει να εστιάσουμε σε τρεις τομείς, Α) στα μέσα, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, Β) στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και Γ) στις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πιο συγκεκριμένα :
Α) Πυροσβεστικά μέσα, εξοπλισμός και προσωπικό
1. Προμήθεια, εκσυγχρονισμό και ανανέωση του ορειβατικού και ατομικού εξοπλισμού. Τα διασωστικά υλικά και ο ατομικός εξοπλισμός, που αυτή τη στιγμή υπάρχει στις υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, είναι μικρός σε αριθμό, παλιός και πέρα από τα όρια που θέτουν οι ίδιοι οι κατασκευαστές τους, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ιδιωτικός εξοπλισμός και να μην επαρκεί για την συγκρότηση ομάδων με ικανοποιητικό αριθμό μελών.
2. Εξασφάλιση συνεχούς και ειδικής εκπαίδευσης στο προσωπικό των Π.Υ. Κατερίνης και Λιτοχώρου, καθώς και άλλων όμορων υπηρεσιών που εμπλέκονται σε ορειβατικά συμβάντα, μαζί με το προσωπικό των ΕΜΑΚ. Περιοδική ανανέωση του προσωπικού λόγω καταπόνησης.
3. Εκπαίδευση του προσωπικού της ΥΕΜΠΣ σε τοποθεσίες που απασχολούν με ορειβατικά ατυχήματα και σε συνδυασμό με τις επίγειες δυνάμεις που θα εμπλακούν σε τέτοια συμβάντα.
4. Διασπορά ελικοπτέρου του Πυροσβεστικού Σώματος, για τα Σαββατοκύριακα που σημειώνεται το 90% των ορειβατικών ατυχημάτων στην περιοχή.
5. Να συμφωνηθεί ο αριθμός των ατόμων που θα παραλαμβάνουν τα ελικόπτερα για να οργανώνονται ανάλογα οι ομάδες και να γίνει εκπαίδευση τους σε αερομεταφορές, αεροδιακομιδές και πρώτες βοήθειες για καλύτερη συνεργασία και με το προσωπικό των εναερίων μέσων.
6. Ενεργοποίηση και συμμετοχή σε ορειβατικά ατυχήματα και του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων που έχουν γνώσεις ορειβασίας.
Β. Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
1. Δημιουργία καταφυγίων έκτακτης ανάγκης σε όλα τα καταφύγια που είναι σε λειτουργική κατάσταση και εφοδιασμό τους με διασωστικό εξοπλισμό.
2. Υλοποίηση του άρθρου 5 της με αριθ. ΚΥΑ 23948 /27-11-2015 (τ.Β’ 2570) σχετικά με καταφύγια έκτακτης ανάγκης για όλη τη διάρκεια του έτους και εφοδιασμό τους με διασωστικό εξοπλισμό.
3. Έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου καιρικών συνθηκών, κατά προτίμηση κάθε Πέμπτη, που θα εστιάζει στις ιδιαιτερότητες και τους κινδύνους συγκεκριμένων περιοχών. Η έκδοση να γίνεται από τους φορείς διαχείρισης των δρυμών και όπου δεν υπάρχουν από τα δασαρχεία ή την περιφέρεια σε συνεργασία με τα ορειβατικά σωματεία της περιοχής.
4. Ενεργοποίηση και λειτουργία του τμήματος κοστολόγησης επιχειρήσεων (ν. 4249 τ. Α 73/2014).
Γ. Νέο νομικό πλαίσιο
1. Επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης οδηγού βουνού, σε αντιστοιχία με τη διαδικασία που ακολουθείται για την πιστοποίηση του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να πιστοποιηθεί ικανός αριθμός προσωπικού με τις ελάχιστες γνώσεις και δεξιότητες.
2. Δημιουργία πλαισίου για υποχρεωτική συνοδεία από οδηγό βουνού, για συγκεκριμένες διαδρομές, ανάλογα με την εποχή ή από ένα υψόμετρο και πάνω, και ταυτόχρονη καταβολή «ασφαλίστρου- εισιτηρίου», σε αντίθετη περίπτωση και εάν υπάρχει ατύχημα να εξετάζεται και κατά περίπτωση να προβλέπεται καταλογισμός κόστους στον υπεύθυνο της δραστηριότητας. Ο καταλογισμός του κόστους να βασίζεται στο κόστος που θα προκύπτει από την κοστολόγηση της επιχείρησης (ν. 4249 τ. Α 73/2014).
3. Δημιουργία ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τα «ασφάλιστρα- εισιτήρια» που θα καταβάλουν όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και έγκυρη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο. Το ταμείο αυτό θα έχει την αρμοδιότητα να χρηματοδοτεί αεροδιακομιδές και αερομεταφορές τραυματιών και να χρηματοδοτεί συντήρηση μονοπατιών, καταφυγίων έκτακτης ανάγκης, ελικοδρομίων, εξοπλισμό υπηρεσιών που επιχειρούν σε έκτακτες ανάγκες, κ.α.
4. Ψηφιοποίηση των μονοπατιών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να «κατεβάσουν» οι ορειβάτες την εφαρμογή και να γνωρίζουν εάν βρίσκονται εντός ή εκτός διαδρομής, επίσης θα είναι πιο εύκολη η επικαιροποίηση της θέσης τους, διαδικασία σημαντική για τον ταχύτερο εντοπισμό και μεταφορά σε ασφαλές σημείο.
5. Δημιουργία πλαισίου και υποδομής για δυνατότητα κοινοποίηση γεωγραφικών δεδομένων από τα μέλη των ορειβατικών ομάδων σε επιλεγμένα σημεία-υπηρεσίες που θα τα καταγράφει και θα τα κοινοποιεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο προσωπικό διάσωσης. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιούν πομπούς γεωγραφικών δεδομένων με την πληρωμή «ασφαλίστρου- εισιτηρίου» στην ίδια εφαρμογή.
6. Δημιουργία γραφείων ενημέρωσης- προειδοποίησης στις βασικές εισόδους στον ορεινό όγκο.

Ο Πυραγός Φαλάρας Ευάγγελος γεννήθηκε στο Προάστιο Καρδίτσας το 1967, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1991 και το 1998 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών.
Μέχρι σήμερα έχει υπηρετήσει στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης, Κω, Λάρισας, Κορίνθου, σε Υπηρεσίες του Νομού Αττικής, στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, στον τομέα «Κράτος και Δημόσια Πολιτική», του Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών (κατεύθυνση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης) του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι γνώστης της Αγγλικής και έχει διατελέσει καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, του τμήματος Πολιτικής Προστασίας και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

_