Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών ( έγγραφο)


'Οπως σας είχε ήδη ενημερώσει το bloko.gr οι προαγωγές και οι αποστρετείες των αστυνομικών διευθυντών είναι οι εξής όπως δημοσιεύτηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:


_